5. Literatura


. Poema. L’alé de l’aigua,
- Josep Micó Conejero
. Records Riberencs.
- Magda Añon
. Muixeranga d'Antella.
- Fina López Espert i Eduardo Part Garcia