4. Activitats 2016 

   
- Activitats


-
Homenatge a Amador Calvo i Ramon.
Poemes d’Omar Spósito, d’Amador Calvo i Leonardo Giménez.


 *Per vore les fotografíes publicades podeu obrir el PDF.