3. Miscel·lània

   
- Fets d’Antella, any 2016.- Joan F Herrero i Piqueres

    
- La possessió de la baronia d’Antella per la comtessa de

       Real i Almenara en 1727, com a símbol del poder
       feudal. Alejandro Conejero Noguera
     
- “...fins lo podrit e romput...”.- Valerià Benetó Ferrando