2. Monogràfic
 

- Séquies, patrimoni, ecologia i ecosistema,
artícle de Marcos Ortiz Valero.

- Arqueologia hidràulica. El misteri sobre l'origen del nostre sistema de regadiu,
artícle d'Araceli Ortiz Valero.

- Canvi climàtic i repercussions en la nostra zona agrícola,
artícle de Roger Pons Vidal.

- Sèquia Particular d'Antella,
artícle de Joan Josep Conejero i Noguera.